Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej Fundacji im. Brata Alberta

Odpłatność

Zgodnie z art. 60-62 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Toruniu dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie jest odpłatny.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

1. Mieszkaniec Domu, nie więcej jednak niż 70% swego dochodu,

2. Małżonek, zstępni przed wstępnymi – w przypadku, gdy dochód samotnie gospodarującego Mieszkańca przekracza 300% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tzn. 1626,00 zł, natomiast w rodzinie wieloosobowej, gdy dochód przekracza 1368,00 zł na osobę.

3. Gmina kierująca osobę do Domu – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania, a opłatami wniesionymi przez osoby wyszczególnione w punktach 1 i 2.

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny